Strona główna Środowisko Oświadczenie ekologiczne
Oświadczenie ekologiczne

Oświadczenie ekologiczne o przyjaznej dla środowiska produkcji

Omexco stara się, aby nasze produkty były w jak największym stopniu przyjazne dla środowiska. Pasty drukarskie użyte do produkcji są na bazie wody, tzn. nie zawierają rozpuszczalników, które są szkodliwe dla środowiska. Przed wprowadzeniem nowych produktów są one weryfikowane pod względem wpływu na środowisko podczas etapu produkcji. Jeśli istnieją jakiekolwiek wątpliwości co do oddziaływania na środowisko naturalne, przed podjęciem decyzji o produkcji, produkty wysyłane są do laboratorium.

Pozostałości farb drukarskich po produkcji są zbierane w pojemnikach.Wyspecjalizowana firma zbiera te resztki i utylizuje je według najlepszych dostępnych w dzisiejszych czasach technik.

Mimo to, nawet jeśli maksymalna ilość farb drukarskich jest przechowywana w pojemnikach, niewielkie ilości pozostają. Dlatego w fabryce została zainstalowana stacja oczyszczania wody i wszystkie ścieki są oczyszczane przed uwolnieniem ich do miejskiej kanalizacji.

Produkty ekologiczne

Większość produktów Omexco ma etykiety ekologiczne, co oznacza, że składniki nie przekraczają następujących kryteriów:


A. Formaldehyd: 12 mg/100g (<5 ppm)

B. Metale ciężkie:

Antymon: 20 mg / kg
Arsen: 3 mg / kg
Bar: 500 mg / kg
Kadm: 3 mg / kg
Chrom (VI): 20 mg / kg
Ołów: 20 mg / kg
Rtęć: 20 mg / kg
Selen: 10 mg / kg

C. chlorekwinylu: 0,2 mg / kg