Znak CE

Z dniem 1 stycznia 2011 roku wprowadzona została nowa dyrektywa Unii Europejskiej (EN 15102:2007)obowiązująca na wszystkie rodzaje tapet.

Dyrektywa powstała z potrzeby pewności, że zakupione produkty są bezpieczne, zarówno dla ludzi jak i dla środowiska.

Posiadając znak CE producenci udowadniają, że ich produkty spełniają wszystkie wymagania zawarte w dyrektywie.