Ekologia

Omexco jest liderem w dziedzinie ochrony środowiska. Do produkcji tapet fabryka wybiera produkty z nieszkodliwą bazą, naturalne powłoki i kolory na bazie wody. W miarę możliwości używa włókien z recyklingu, a dzięki panelom słonecznym preferuje energię odnawialną.  Wysiłki te zostały uznane i nagrodzone przez różne organizacje międzynarodowe, które przyznały Omexco poniższe etykiety i certyfikaty ekologiczne:

Certyfikat ekologiczny

Życie w zdrowym domu, praca w zdrowym biurze, spanie w zdrowym pokoju hotelowym  przyczynia się do dobrego samopoczucia i jest tak samo ważne jak to, czym się żywisz i jak dbasz o swoje zdrowie.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Producentów Tapet, IGI, ustaliło bardzo surowe normy dotyczące obecności niebezpiecznych produktów w tapetach (metal ciężki, formaldehyd, chlorek winylu). Wszystkie okładziny ścienne Omexco spełniają te normy i dlatego mogą nosić ekologiczną etykietę IGI.

Etykieta FSC

Omexco szczyci się uzyskaniem etykiety FSC-C001706.

„Forest Stewardship Council”, międzynarodowa organizacja pozarządowa i non-profit, której celem jest promowanie odpowiedzialnego zarządzania lasami przestrzega surowych kryteriów. Lasy dostarczają wodę, świeże powietrze i walczą ze zmianami klimatu. Zapewniają żywność, lekarstwa, drewno i papier. Pomiędzy lasem a użytkownikiem końcowym produkty mogą przechodzić wiele etapów przetwarzania, produkcji i dystrybucji. Certyfikat FSC® śledzi ścieżkę produktów sprawdzając, czy materiał z certyfikatem FSC® jest identyfikowany lub oddzielony od niecertyfikowanego materiału w całym łańcuchu. Każda firma w tym łańcuchu dostaw, w tym żniwiarze, przetwórcy, producenci, dystrybutorzy, drukarki lub każdy, kto przejmuje własność produktu leśnego przed użytkownikiem końcowym, musi posiadać certyfikat FSC®, aby móc etykietować lub promować produkt końcowy jako Certyfikat FSC®.

Stosowanie włókien z recyklingu

Omexco preferuje dostawców, którzy używają włókien z recyklingu. Dzięki zmniejszeniu emisji CO2 i mniejszemu zużyciu energii wpływ na środowisko jest znacznie niższy w porównaniu z włóknami nie poddanymi recyklingowi.

Drukowanie dzięki energii słonecznej

W 2010 r. Omexco zainstalowało 1 242 m2 fotowoltaicznych paneli słonecznych. Wytworzona energia elektryczna stanowi 50% naszego rocznego zużycia energii elektrycznej i pomaga nam zaoszczędzić 100 000 kg CO2 rocznie.